Motiv: Stærekasser tilses og renses på Flommen ved Sorø
Fotograf: Kirsten Laursen [KLU]
Dato: 1. februar 2019
Bemærkninger:

Inge og Arne Jensen ankommer med stige. Henrik Baark ses til venstre.