Motiv: Stærekasser tilses og renses ved Suserupgård
Fotograf: Henrik Gerner Baark [HBA]
Dato: 1. februar 2019
Bemærkninger:

Arne Jensen fjerner en stærerede med en ringmærket død stæreunge