Motiv: Stærekasser tilses og renses ved Suserupgård
Fotograf: Henrik Gerner Baark [HBA]
Dato: 1. februar 2019
Bemærkninger: Den 1. februar 2019 blev der tilset og renset stærekasser på Flommen ved Sorø og ved Suserupgård. Dagens deltagere: Carl Johan Corneliussen,Inge og Arne Jensen samt Kirsten Laursen og Henrik Baark