Motiv: Ringmærkning af stæreunger ved Suserupgård
Fotograf: Henrik Gerner Baark [HBA]
Dato: 21. maj 2018
Bemærkninger:

Måske en kommende ringmærker