Motiv: Ringmærkning af stæreunger ved Suserupgård
Fotograf: Henrik Gerner Baark [HBA]
Dato: 21. maj 2018
Bemærkninger:

Henning Heldbjerg og Carl Johan Corneliussen ringmærker stæreunger ved Suserupgård