Motiv: Stærekasseprojekt på Flommen
Fotograf: Henrik Gerner Baark [HBA]
Dato: 26. maj 2017
Bemærkninger:

Stæreunge netop ringmærket