Motiv: Opsætning af stærekasser på Flommen
Fotograf: Henrik Gerner Baark [HBA]
Dato: 19. februar 2017
Bemærkninger:

Opsætning af stærekasser på Flommen i Sorø