Motiv: Toppet Skallesluger (Mergus serrator)
Fotograf: Knud-Erik Andersen [KEA]
Dato: 3. februar 2011
Bemærkninger: Toppet skallesluger han i Holbæk trafikhavn d.d.