Motiv: Sjagger (Turdus pilaris)
Fotograf: Knud-Erik Andersen [KEA]
Dato: 3. februar 2011
Bemærkninger:

Sjagger fouragerer på Avedøre Holme d.d.