Motiv: Brushane (Philomachus pugnax)
Fotograf: Knud-Erik Andersen [KEA]
Dato: 19. december 2010
Bemærkninger:

Den ene af dagens 2 brushaner ved Holbæk havn overvintrende for andet år i træk - mon det er de samme fugle?