Motiv: Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Fotograf: Knud-Erik Andersen [KEA]
Dato: 1. juni 2006
Bemærkninger: Billedet er taget på Østre Kirkegård i Holbæk, hvor der hvert år yngler rødstjert i redekasse.