Motiv: Ringmærkning af Stæreunger på Flommen ved Sorø
Fotograf: Henrik Gerner Baark [HBA]
Dato: 13. maj 2020
Bemærkninger:

Carl Johan Corneliussen lægger en ringmærket Stæreunge forsigtigt tilbage i kassen.