Nyeste billeder

 

Side    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 50 
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
African Jacana
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Bynkefugl (Saxicola rubetra)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Gul Vipstjert (Motacilla flava)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Brushane (Philomachus pugnax)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Rødben (Tringa totanus)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Rødben (Tringa totanus)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Vibe (Vanellus vanellus)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004