Nyeste fuglebilleder

 

Side    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 42 
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Rødben (Tringa totanus)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Rødben (Tringa totanus)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Vibe (Vanellus vanellus)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Hvid Vipstjert (Motacilla alba)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Knopsvane (Cygnus olor)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Knopsvane (Cygnus olor)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Grågås (Anser anser)
Søren Harding [SHI]
05. december 2004