Nyeste billeder

 

Side    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Natugle (Strix aluco)
Henrik Gerner Baark [HBA]
05. november 2010
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Snegås (Anser caerulescens)
Jens Boesen [4400jbo]
16. oktober 2010
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Gærdesanger (Sylvia curruca)
Jens Boesen [4400jbo]
01. oktober 2010
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Knarand (Anas strepera)
Jens Boesen [4400jbo]
24. maj 2010
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Fiskeørn (Pandion haliaetus)
Søren Harding [SHI]
18. september 2010
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Munk (Sylvia atricapilla)
Knud-Erik Andersen [KEA]
15. september 2010
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Havesanger (Sylvia borin)
Knud-Erik Andersen [KEA]
15. september 2010
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Tjur (Tetrao urogallus)
Jens Boesen [4400jbo]
25. april 2010
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Ahornugle
Jens Boesen [4400jbo]
07. september 2010
Motiv:
Fotograf:
Dato:
Lille Fluesnapper (Ficedula parva)
Jens Boesen [4400jbo]
07. september 2010