Kommune arter
Denne side sætter fokus på, hvor mange arter der ses i de enkelte kommuner.
Der første år i vores lille konkurrence er gået. Hvordan gik det?.
I 2014 udvider vi konkurrencen til ikke blot at omfatte antal arter, men også antal registreringer.Du kan følge med i den løbende stilling her:

Oversigt over arter pr. år i de 6 kommuner.

I tabellen er det højeste antal, der er i set på et år i hver enkelt kommune, angivet med fed skrift.

Tabellen vil blive opdateret løbende i 2014.

Vi håber, at mange vil tage udfordring op og gøre en indsats med de lokale observationer - og ikke mindst indtaste det i DOFbasen, der jo leverer datamaterialet til spøgen.

Vi kunne også godt tænke os at kunne bringe en fuldstændig artsliste for hver kommune. Dette er dog ikke lige til, idet der krævers en del gravearbejde. Vi vil meget gerne i kontakt med medlemmer, der er interesserede i at deltage i dette arbejde. Send en mail til Lasse Braae.

De har kørt en lignende konkurrence i Vestjylland i mange år. Den er omtalt på deres hjemmeside.

Nederst kan du se konkurrence betingelserne (Ens betingelser for alle).

Forrygende start i 2014

Vi har tilladt os at udvide konkurrencen i år til også at omfatte antallet af registreringer – ikke mindst fordi vi opnåede et utroligt godt resultat for Vestsjælland i 2013. Vi var uden sammenligning den region, der havde den største fremgang i forhold til året før. Vi er overbevist om, at vores skovprojekt har medvirket til dette, og vi takker for den store opbakning. Man kan sige, at konkurrencen i 2014 bliver både kvalitativ (antal arter) og kvantitativ (antal registreringer).

Vi lagt hårdt fra start i Vestsjælland her i 2014. I skrivende stund (primo februar) er vi faktisk den region der har flest registreringer. Dette er aldrig sker før. En stor del af æren for det kan uden tvivl tillægges vores Boligbirding, hvor flittige observatører taster på lives løs. Hvis du ikke allerede deltager – så burde du måske tilmelde dig. Det kan nås endnu – se andet sted på hjemmesiden (under Projekter).

Hvordan gik det i 2013

I tre af de seks kommuner registreredes det højeste antal arter nogensinde. Som forventet er det også de samme tre kommuner, der er løbet med medaljerne. Guldet gik til Ringsted, der nåede 113,3% (162 arter). Så er der et spring ned til Slagelse, der tog sølvet med 109,9% (234 arter). Bronzen gik Sorø med 106,9% (171 arter). Alle tre steder er det højeste antal der registreret. De tre sidste blev mere gennemsnitlige. Der var tæt kamp om 4 pladsen. Kalundborg klarede 102,6% (234 arter) og Holbæk endte på 101,2% (168 arter). I Kalundborg er det næstbedste resultat (239 i 2011), medens det er 3. bedste i Holbæk (2009 178 og 2010 175). På en flot sjette plads kommer så Odsherred med 97,6% - altså den eneste kommune, der ikke nåede op på gennemsnittet. Antallet af registrerede arter – 243 – blev dog det højeste i en kommune i 2013, men lokalt var dette resultat ikke imponerende. Kun en gang er der siden 2004 registreret et lavere tal i kommunen. Man kan sige, at Odsherred er hård ramt af de relative regler vi bruger, idet de har brugt DOFbasen flittigt i mange år.

Når vi kikker på antallet af registreringer blev det rekord i alle seks kommuner i 2013. Det højeste antal 41065 kom fra Odsherred – og her er det glædeligt, at det ikke kun er Rørvigområdet (lidt over 29000) der har bedraget til denne kommunale rekord. Hvis der kikkes på de relative tal rækker det dog ikke til mere end en femte plads. Top tre i denne disciplin blev Ringsted, Holbæk og Sorø.

Man kan sammenligne de to tabeller og måske drage visse konklusioner, men det undlader vi her.

Ens betingelser for alle

For at give ens betingelser er det ikke bare det totale antal arter, der er set i de enkelte kommuner, men det totale antal i forhold til, hvor mange der er set i tidligere år.
I ovenstående link gives en oversigt over, hvor mange arter der er set i hver af de 6 kommuner siden 2000.
Da der ikke er registreret lige ihærdigt i de 6 kommuner i de første år, tager konkurrencen udgangspunkt i de forudgående seks år, dvs perioden 2007 – 2012 for 2013 og 2008 – 2013 for 2014.
De første kolonner viser antallet af arter i de enkelte år.
Kolonnerne 2007 – 2012 og 2008 - 2013 viser det gennemsnitlige antal i hver kommune for den pågældende periode, og er udgangspunkt for konkurrencen.
Som sammenlignings grundlag er der vist, hvad der ville have resultatet af en tilsvarende konkurrence i 2012.
Udgangspunktet er igen gennemsnittet for de foregående 6 år - kolonnen 2006 - 2011. Resultatet for 2012 angiver, hvor meget årets resultat er i forhold til dette gennemsnit - resultatet er angivet i procent.
Næste kolonne - Plads - viser de enkelte kommuner placering i en tænkt 2012 konkurrence. Det ses, at der er byttet noget rundt på placeringerne i forhold til de reelle antal, der kan findes via menuen til højre. Den normale topscorer - Odsherred - er således endt helt bund.

De følgende seks kolonner viser status for helholdsvis 2013 og 2014 konkurrencen.
Den første kolonne viser det gennemsnitlige antal arter set i perioden 2007 - 12.
Den næste hvor mange arter, der helt aktuelt er set i 2013, og hvor stor en andel dette udgør af gennemsnitstallet i procent (Status 2013). Sidste kolonne angiver aktuel placering i konkurrencen.

Øverste del af tabellen viser tallene for antallet af arter og nederste viser tilsvarende for antallet af registreringer.
DOFbase søgninger
 Vestsjælland
 Odsherred
 Kalundborg
 Holbæk
 Slagelse
 Sorø
 Ringsted

Kommunale artslister 2014
 Odsherred 2014
 Kalundborg 2014
 Holbæk 2014
 Slagelse 2014
 Sorø 2014
 Ringsted 2014
Kommunale artslister 2013
 Odsherred 2013
 Kalundborg 2013
 Holbæk 2013
 Slagelse 2013
 Sorø 2013
 Ringsted 2013
Kommunale artslister 2012
 Odsherred 2012
 Kalundborg 2012
 Holbæk 2012
 Slagelse 2012
 Sorø 2012
 Ringsted 2012
Kommunale artslister 2011
 Odsherred 2011
 Kalundborg 2011
 Holbæk 2011
 Slagelse 2011
 Sorø 2011
 Ringsted 2011