Åmosen som naturpark

Fredag den 25. februar 2005

Projektet Naturpark Åmose-Tissø udspringer af at Miljøministeren udpegede syv naturområder i Danmark som statslige pilotprojekter for nationalparker. Området ved Åmosen - Tissø var på tale, men blev ikke udvalgt som pilotprojekt.

Friluftsrådet, kommunerne i området og Vestsjællands Amt samt en række organisationer i området har derfor taget initiativ til et lokalt forankret fælles undersøgelsesprojekt, der skal klarlægge mulighederne for at etablere en naturpark i områderne ved nedre Åmose Å og Halleby Å samt Tissø og Åmoserne.

DOF Vestsjælland støtter projektet, og er involveret i flere arbejdsgrupper under projektet. DOF Vestsjælland har udarbejdet en rapport over fugle og fuglelokaliteter i områderne. Se rapporten her.

Desuden har DOF Vestsjælland udarbejdet et kort over fuglelokaliteterne i Åmosen. Det kan du se her.

Du kan læse mere om Naturpark Åmose projektet her.