Lokalgruppe i Kalundborg

Fredag den 6. maj 2011

En lokalgruppe i Kalundborg er under oprettelse. Gruppen er åben for alle fastboende og regelmæssigt besøgende DOF-medlemmer på egnen, fx sommerhusejere, der gerne vil med på vores ture. Formålet med gruppen er primært at foretage fælles fugleture især i omegnen af Kalundborg. Lokalgruppens første tur er mandag d. 9. maj kl. 19.00 fra den første P-plads ved Vågehøj og Vindekilde på Røsnæs. Hvis du ønsker mail om lokalgruppens aktiviteter, kan du henvende dig til undertegnede (mailadresse finder du i listen under "Hvem er vi"). Venlig hilsen Jens Boesen