DOFbasen som opslagsværk og lidt strøtanker herom

Torsdag den 8. april 2021

DOFbasen som opslagsværk og lidt strøtanker om (lokal) faunistik

Mange af os bruger tit DOFbasen som opslagsværk. Den indeholder en enorm mængde informationer, men de er ikke altid lige let tilgængelige. Oplysninger om enkelt arter eller lokaliteter er simpelt, men når flere arter eller lokaliteter skal kombineres begynder det at blive lidt mere kompliceret.

Kunne vi lave et system, så de lidt mere komplicerede søgninger du har lavet, bliver tilgængelige for alle?

Her i foråret er et oplagt emne, hvordan går det med trækfuglenes ankomst? Ikke kun de første individer, men hvornår bliver de enkelte arter lidt mere almindelige? Jeg husker et stort oversigt skema fra en af ”standardbøgerne” fra min ungdom (”Jeg ser på fugle”?), hvor der var et stort skema (kalender), med en tynd eller tyk streg alt efter om arten var fåtallig eller almindelig. Kunne vi lave et sådant (årligt?) skema for vores område (måske for hver kommune)?

Kunne det lade sig gøre at lave oversigts skemaer med forekomsten af udvalgte arter på de mest spændende lokaliteter – i første omgang en pr kommune? Rørvig Fuglestation har lavet en sådanne for Hovvig gennem flere år (kan ses på fuglestationens hjemmeside).

Et andet oplagt emne ville være at forsøge at følge ankomsten af invasions fugle her til efteråret.

Der er sikker også mange andre gode ideer.

Hvis du synes, at ideen er god, og gerne vil være med til at realisere det på et eller andet niveau – lede i basen / lave sammenstillinger / diskutere mulighederne – så send en mail til Lasse Braae (lb@rfst.dk).