Opsætning af uglekasse

Lørdag den 23. januar 2021

Vi får ind imellem henvendelser, om vi, eller nogen vi kender, kan hjælpe med at opsætte oftest ugle- eller tårnfalkekasser, der jo skal et stykke til vejrs.

Hver gang må vi beklagelgvis svare nej, hvilket jo er lidt ærgerligt for de fugle, der skulle have benyttet kassen.

Dette har så givet denne ide.

Kan vi få etabelret nogle grupper lokalt, der kan hjælpe med at opsætte redekasser?

I princippet kunne det være "redekasse grupper", der opsatte og passede redekasser "selv", og så som service eventuelt hjalp andre. 

Hvis du vil være med. så ret venligst henvendelse til Lokalafdelings formand (se under "Hvem er vi" i menuen til venstre).