Boligbirding ugerapport 2021:2

Mandag den 18. januar 2021

Ugerapport 2 forår 2021 

Udtrækket til denne rapport er foretaget om morgenen 16 januar - så den kan også ses som en opsummering af den første ½ måneds Boligbirding. Vi er nu oppe på 205 tilmelde fordelt med 110 og 95 i hhv Vest- og Østdanmark. Af disse har 152 tastet oplysninger i skemaet (74,1% af de tilmeldte) Tallene for Vest og Øst er 82 og 70. Der er en fin geografisk spredning på deltagerne, idet de er fordelt på 70 kommuner.

Der er foretaget 3475 registreringer fordelt på 120 arter. 

De 20 hyppigste arter - lidt betragtninger

Nedenstående tabel er klippet fra skemaet: Arternes hyppighed efter uge 2. Kolonnerne viser: Ranking, art, antal registreringer, registreret af % antal deltagere, antal registreringer 2020, 2020’s resultat som % af årets, antal Vestdanmark, antal Østdanmark, antal Vest-DK i % af DK og antal Øst-DK i % af DK. 

 

Plads

Art

Antal

%deltag

2020 tot

% 2020

Vest

Øst

% Vest

% Øst

1

Solsort

146

96,1

180

123,3

78

68

53,4

46,6

2

Blåmejse

141

92,8

173

122,7

77

64

54,6

45,4

2

Musvit

141

92,8

182

129,1

77

64

54,6

45,4

4

Rødhals

132

86,8

170

128,8

68

64

51,5

48,5

5

Ringdue

131

86,2

175

133,6

66

65

50,4

49,6

6

Bogfinke

125

82,2

163

130,4

71

54

56,8

43,2

7

Husskade

122

80,3

162

132,8

62

60

50,8

49,2

8

Skovspurv

120

78,9

165

137,5

67

53

55,8

44,2

9

Gråkrage

116

76,3

156

134,5

55

61

47,4

52,6

10

Grønirisk

108

71,1

158

146,3

57

51

52,8

47,2

11

Allike

88

57,9

156

177,3

38

50

43,2

56,8

12

Dompap

87

57,2

138

158,6

48

39

55,2

44,8

13

Gærdesmutte

85

55,9

158

185,9

46

39

54,1

45,9

14

Sølvmåge

84

55,3

144

171,4

41

43

48.8

51,2

15

Stor Flagspætte

78

51,3

115

147,4

36

42

46,2

53,8

16

Råge

77

50,7

125

162,3

40

37

51,9

48,1

17

Gråspurv

72

47,4

130

180,6

39

33

54,2

45,8

18

Spætmejse

69

45,4

82

118,8

32

37

46,4

53,6

19

Sumpmejse

68

44,7

95

139,7

37

31

54,4

45,6

20

Hættemåge

64

42,1

126

196,9

29

35

45,3

54,7

 

I forhold til sidste er tydeligt, at jo længere ned på listen vi kommer, desto større bliver forskellen, hvilket er ganske naturligt, idet deltagerne i år kun har haft 14 dage til at finde arterne, mens tallene fra 2020 dækket et helt halvår. De mest talrige arter registreres hurtigt af alle deltagere, mens det tager nogle lidt længere tid at få fat i de ikke helt så talrige arter. Forskellen er størst for Hættemåge, der jo også er nederst på listen. Bemærk forskellen mellem Grå- og Skovspurv, der antagelig vil blive formindsket en del i de kommende uger. Det mest bemærkelsesværdige er Spætmejsen, der faktisk er den mest talrige art i forhold til sidste år, selvom den ligger ret langt nede på listen. I 2020 endte den helt nede som nr 53 på rankinglisten. Det bliver spændende at se, hvilket resultat vinterens punkttællinger kommer frem til.

Deltagerne er fordelt med 53,9% i Vestdanmark og 46,1% i Østdanmark. Det er disse tal procentsatserne i de sidste to kolonner for de enkelte arter skal holdes op imod. Hvis der er noget flere end forventet er tallene skrevet med fed, mens de tilsvarende er i kursiv, hvis der er mindre end forventet. Bogfinke er den eneste art, hvor der er en betydelig overvægt i Vest, mens der er 7 arter, hvor der er overvægt i Øst, mest markant er forskellen for Allike.

Hvis vi sammenligner med den første opgørelse fra vores juleræs i december (efter 4 dage), hvor de 10 hyppigste arter var:

1 Solsort 41  2 Musvit 40 3 Blåmejse 37     4 Skovspurv 36 5 Bogfinke 32 5 Husskade 32             5 Ringdue 32 8 Rødhals 31 9 Gråkrage 25   10 Stor Flagspætte 25

så bemærkes, at de 9 øverste arter på listen er de samme, men der er byttet noget rundt på rækkefølgen.

De fåtalligst registrerede arter

Disse er ligeledes klippet fra hyppigheds skemaet nævnt ovenfor - alle med kun 1 observation. For hver art er resultatet fra sidste år nævnt i parentes efter artsnavnet.

Rørspurv (26), Snespurv (0), Skægmejse (4), Gransanger (142), Sangdrossel (106), Skærpiber (1), Sortspætte (6), Tejst (0), Alk (1), Sildemåge (33), Rødben (1), Almindelig Ryle (1), Vibe (66), Hjejle (21), Strandskade (69), Trane (85), Vandrikse (8), Rørhøg (59), Fløjlsand (3), Havlit (4), Bjergand (2), Knarand (12), Gravand (51), Knortegås (15) og Rødstrubet Lom (6).

Det ses, at det er primært er tidspunktet på året, der giver de fleste af disse arter en plads på listen - Rørhøg er vel den mest bemærkelsesværdige. Der er vel 2 - 3 kandidater til den endelige liste med kun 1 observation ved udgangen af juni.

Bemærkelsesværdige tal for andre arter

Kernebider 51 (60 i 2020), Munk 12 (7,9% af deltagerne!), Skovsneppe 7, Isfugl 5, Bjergirisk 4, Agerhøne 4, Duehøg 4, Pibesvane 4, Korttået Træløber 3, Vandrefalk 3, Lille Skallesluger 3, Vandstær 2 og Sølvhejre 2.