Hvornår begynder de forskellige arter at synge?

Tirsdag den 29. december 2020

Hvornår begynder de forskellige arter at synge? 

Mange af os noterer forårets første sang for de forskellige arter - hvorfor ikke samle disse oplysninger for at belyse eventuelle variationer, dels fra år til år, dels for forskellige geografiske områder eller boligområder (storby, mindre by, åbne land).

Boligbirding er et ideelt projekt til dette, men det kræver lidt ekstra indsat fra deltagerne, dels vil det være en ekstra indtastning i DOFbasen for mange arter, dels kræver det yderligere en indtastning af hver art i et nyt skema:

Fuglesang forår 2021

Skemaet er stort set identisk med det almindelige fugle skema. En væsentlig forskel er, at kolonnen med fuglenavne på dette skema har grågrøn baggrund, for at sikre, at man aldrig er i tvivl om, hvilket skema man har fat i.

Alle deltagere bør have fået adgang til dette skema (der kan måske være enkelte smuttere). 

Dette er ekstra tilbud til jer, der har lyst til at være med i denne “sangdyst”.

Sang bruges til at markere territorium eller tiltrække en mage. Der er en del arter, der ikke har "sang", fx kolonirugende (måger, terner). Spurvene er nok et grænsetilfælde - hvis de er tilstrækkelig forårskåde, kan man vel godt kalde det sang. Sang er mest udbredt blandt spurvefugle. For andre grupper kan "sang" være noget anderledes, fx spætternes trommen, rovfuglenes "skrigeri" (hos Tårnfalk kan man måske endda tale om sangflugt), duernes kurren. Vadefugle har også sang med sangflugt, mens andefugles rappen vel næppe kan kaldes sang. Et specielt problem er arter, der også synger om vinteren fx Rødhals og Gærdesmutte (har vinter territorier) - her er 1/1 sat som grænse. Nogle arter begynder "forårssangen" allerede i december fx duer og mejser. For de fleste af de arter vi forbinder med forårets sangkor, burde der heldigvis ikke være nogen tvivl.

Hvis du har mod på at være med til årets undersøgelse, send venligst en mail til Lasse Braae (LB@rfst.dk) og angiv din DOFbase bruger (f 4500LBR) og i hvilken kommune du boligbirder i.