Boligbirding count down – 5 dage til start

Søndag den 27. december 2020

Boligbirding count down – 5 dage til start

Vi havde en flot stigning i antallet af deltagere i forbindelse med starten på vores julebirding – vel primært fordi vi kørte en rimelig omfattende kampagne.

I håb om, at vi kan gentage succesen, tillader vi os derfor at prøve igen.

Et af målene i BB er at kunne sammenligne arterne forekomst i forskellige områder. Da vores forening jo er opdelt i lokalafdelinger, er det nærliggende at have et ønske om at kunne sammenligne disse. Det gælder både for ankomst af trækfugle og forekomsten af vinterfugle/standfugle. Sådanne sammenligninger kræver et materiale på mindst 30 deltagere i hvert af de områder, der sammenlignes. Selv om tilslutningen indtil videre har været flot, er der dog stadig et stykke vej til de 30. Pt er der flest tilmeldt i Storstrøm 20, Vestsjælland 18, Vestjylland 16, København 15 og Fyn 12.

Så den store udfordring rent deltagermæssigt er, hvilken afdeling når først de 30 deltagere.

Boligbirding er en simpel registrering af arterne set ved din bolig. Hver art skal kun registreres 1 gang. En overkommelig, men spændende og udfordrende opgave, hvor alle kan være med. For at gøre det lidt mere spændende er der også flere konkurrence elementer lagt ind. En af årets nyheder er tip en 13’er, hvor du har mulighed for at vinde op til 1000 kr.

En anden af årets nyheder er registrering af pattedyr, krybdyr, padder og sommerfugle. Det er helt frivilligt, om du vil være med i denne del af undersøgelsen.

Tilmelding til Lasse Braae (lb@rfst.dk) med oplysning om Navn, DOFbase ID (fx LBR4500), Lokalafdeling og kommune – husk at angive, om du også vil være med til ”andre dyr”.