Tilbud om at deltage i et af vores DOF projekter.

Søndag den 22. november 2020

DOF’s lokalafdelinger kører i første halvår, den 3. sæson af vores fælles Boligbirding. Som noget nyt er der nu mulighed for at registrere de andre dyregrupper man kan taste i DOFbasen (pattedyr, reptiler, padder og sommerfugle). Mange deltagere her i efteråret synes, at det har været en god og spændende fornyelse. Her i starten har vi kun to skemaer. Et til fugle og et til de øvrige dyregrupper, så man let kan følge med i udviklingen i hele landet. Afhængig af tilstrømning af deltagere kan det muligvis blive nødvendigt at opsplitte skemaerne. I første omgang i et Øst og Vestdanmark.

Ligesom Atlas III er det et ”live” projekt, hvor du fra dag til dag kan følge, hvad der kommer ind af nye obs i DOFbasen.

Administrativ er der sket den ændring, at skemaer, vejledninger mm er flyttet til et nyt fællesdrev for alle lokalafdelinger. Det har betydet lidt ekstra arbejde, men vil gøre administrationen meget lettere fremover. Af hensyn til klargøring af skemaer vil vi være glade for tilmelding allerede nu, så vi ikke oversvømmes i den på mange andre måder meget travle juletid. Der er allerede nu åbnet op for prøve indtastninger, så vi kan få rettet fejl eller uklarheder i vejledninger mm. Denne ændring har ingen praktisk betydning for deltagerne – ud over at tilmelding er nødvendig denne sæson.

Projektet er nemt at deltage i, og når man først bliver bidt af det, er det meget sjovt og vel også lidt lærerigt at være med. Vi håber det bliver en fast tradition for mange af jer. Det er meget simpel at være med, du skal blot indtaste den første observation af hver art i skemaet.

Du kan læse mere om projektet i Intro til Boligbirding.

Du tilmelder dig ved at sende følgende oplysninger til lb@rfst.dk

DOFbase user, kommunen din bolig ligger i (kan evt være et sommerhus) og om du også har lyst til at registrere de andre dyregrupper.