Har du hørt om Efterårs Boligbirding?

Onsdag den 29. juli 2020

Viste du, at der nu også kører en Boligbirding om efteråret?

Da dagen gryede den 30 juni var der ingen planer om et Efterårs Boligbirding - så igangsætningen gik stærkt. Den nye ide er udsprunget fra debat og ønsker på Boligbirdings facebook side:

https://www.facebook.com/groups/2195283274081156/

Som noget nyt er der nu konkurrencer for alle dyrearter, der kan tastes i DOFbasen - padder, sommerfugle, pattedyr og krybdyr.

Reglerne er de samme, men vi har strammet lidt op. Der er kun et landsdækkende skema - og deltagerne skal selv taste deres observationer. Automatikken styrer resten bl.a. med opdatering af diagram med stilling (nedenunder artslisten)

Det er utrolig nemt at opdatere (når du først er kommet i gang) du skal blot angive datoen, hver gang du observerer en ny art – se vejledningen.

Du kan få adgang til skemaet på to måder. Enten via et link du får tilsendt (og som du så skal bruge hver gang), eller via en Google-konto, Så kan du opdatere, blot du er logget på den mail, der er knyttet til din Google-konto.

Her sidst i juli er der allerede registreret 148 fugle-, 25 sommerfugle-. 11 pattedyr- og 2 paddearter, men ingen krybdyr.

Hvis du har lyst til at være med, skal du blot sende en mail til Lasse Braae (lb@rfst.dk) med oplysning om din DOFbase user og i hvilken lokalafdeling din bolig ligger.