Bedre og mere aktuel information

Torsdag den 11. juni 2020

Mængden af ny information på Lokalafdelingernes hjemmesider varieret meget. Fyn kører rigtig fint, mens vi vel hører hjemme i den nedre halvdel (et gæt).

Kan der være basis for samarbejde mellem lokalafdelinerne om forskellige emner?

Har lige læst, at der er mange Vagtler i England i år (se Fugle/Gode fugle links i menuen til venstre). Denne information kunne bruges til at skrive en "generel" del om nklukset, og de enkelte lokalafdelinger kunne så tilføje et afsnit med et lokalt tilsnit. (Der er også en Vagtler i DK, bla er der registeret 2 i Boligbirding her i VSJ).

Ideen er antagelig rigtig god, men hvordan organiserer vi det?

En indgang kunne være den enkelte art. Man har en art som man generelt skal holde øje med - kunne fx være Brun Løvsanger om efteråret - når der nyt fra fx Sverige skriver man et lille notat, der så sender til kontakt adresserne for de forkellige hjemmesider (eller gemmer det på en fællesside). Hvis de Brune når DK, kunne der også være nogenlunde regelmæssige opdateringer om, hvordan det går. 

Som forholdene er nu, er der mange, der vil sidde og lave deres egne søgninger, og de "gukdkorn", der bliver publiseret, kan stå stort set hvor som helst, og det er et "ret held", vis man falder over dem.

For at realisere ideen kræves opbakning fra de enkelte lokalafdelingers hjemmeside - jeg påtager mig gerne arbejdet for VSJ.

Næste skridt  er at få et kontaktnet af "artsovervågere" - her kan du være med. Hvilken art kunne du tænke dig? I første omgang vil dine bidrag i alt blve bragt her på vores hjemmeside. 

Lasse Braae