Rekord mange Stæreunger på Flommen

Torsdag den 4. juni 2020

Rekord mange Stæreunger på Flommen

Fjerde år blev det bedste på Flommen, men helt uden Stær ved Suserupgård. Næste år er det sidste i Stæreprojektet.

 

Af Carl Johan Corneliussen

Det blev forår, og det blev sommer, og der var Stære på Flommen.

Nu har forsøget med at få flere Stære til at yngle på Flommen i Sorø og ved Naturstyrelsens Suserupgård stået på i fire år og med svingende resultat. I år var der dog bingo i tre af de 10 kasser på Flommen, men ikke i nogen på Suserupgård.

Faktisk var det håbet, da projektet startede, at der med årene skulle være 10 par på hvert sted, men sådan er det ikke gået. Til gengæld er 2020 det mest succesrige år på Flommen. Samlet blev 13 unger ringmærket, da Inge og Arne, Kirsten og Henrik og undertegnede sammen med Henning Heldbjerg var forbi kasserne i midten af maj.

Mens de græssende kreaturer sikkert undrede sig over, hvad holdet lavede, og en Stæremor skreg op i behørig afstand, blev ungerne ringmærket helt efter bogen.

I budskadset gav Nattergalen hals, og Løvsangeren sang sin vemodige sang om turen fra den afrikanske savanne til Flommen.

Men det forhindrede ikke Stæreungerne i at brokke sig og skide ud over ringmærkerne, mens der blev arbejdet med tang og ringe.

Forsigtigt blev de fisket op af kassene og lagt i bomuldsposer. En efter en, fik de ring på, og så blev de igen forsigtigt puttet ind gennem redekassens hul og ned i deres trygge rede.

To af kasserne havde fire unger i hver og en havde fem unger.

I flere af de kasser, som Stære ikke var flyttet ind i, boede der mejser. Det gjaldt både på Flommen og ved Suserupgård.

Nu har ungerne forladt kasserne og er taget på tur i det sommergrønne landskab. I 2021 er det sidste runde i det fem år lange projekt. Indtil nu har det været hyggeligt og lærerigt, men ikke den håbede succes.