Den vestsjællanske artsliste

Lørdag den 30. maj 2020

Den vestsjælladske artsliste

Der er nu to udgaver af denne, dels en systematisk, dels en kronologisk. Du finder listerne i menuen under Fugle/Artslister.

Vi håber at der fremover bliver mere fokus på vores arbejde med at finde ældre observationer fra Vestsjælland. Alle har mulighed for at være med - måske har du lyst til at blive "artsovervåger" for en art. Arbejdet kan både være fremadrettet - informere om hvad vi kan forvente i Vestsjælland i den kommende tid, fx for invasionsfugle, dels her på vores hjemmeside og måske også på vores facebook gruppe eller i et nyhedsbrev - Krognæbbene fra sidste år er et godt eksempel, eller hjælpe med at finde ældre observationer i forskellige kildearkiver.

Arbejdet er tilrettelagt så alle har muighed for at være med - kontakt Lasse Braae (lb@rfst.dk) eller et andet medlem af vores faunistiske udvalg.