Fremtidssikring af Boligbirding?

Lørdag den 16. maj 2020

Fremtidssikring af Boligbirding

Selv om vi stadig har 1½ måned tilbage, så begynder sæsonen så småt at gå på hæld. Der skal findes nogle af de mere sjove arter, hvis den samlede artsliste skal udvides. Den enkelte deltager har dog stadig mulighed for at finde nye arter. Mon ikke der kommer et kontingent sene trækfugle, når vejret igen arter sig fra midten af denne uge.

Det er nok lige tidligt nok, at evaluere hele projektet endnu, men det nok en god ide at gøre mens projektet stadig er i gang. I skrivende stund har vi 199 deltagere - du kan nå at blive nr 200 - en fremgang på knapt 50%, hvilket må siges at være meget flot. 

Det er mit indtryk, at hovedparten af deltagerne synes at projektet er sjov og spændende. Resultaterne har også været interessante - en ret simpel registreringsmetode giver masser af oplysninger om fuglenes fordeling omkring vores boliger. Der er basis for at finde både tidsmæssige og geografiske forskelle.

Der burde derfor være baggrund for at gøre Boligbirding til en årlig tilbagevendende begivenhed. Enkelte personer har dog trukket et meget stort læs for at få projektet til at være nogenlunde up to date med observationer hele tiden. Det skal vi have lavet om på, hvis projektet skal fortsætte i den nuværende form. Det burde kunne lade sig gøre - hele grundtanken i projektet er jo, at mange skal bidrage, så det bliver en overkommelig opgave for alle.

Tast selv

Første mål er at få så mange deltagere som mulig til selv at taste sine obs. Når man først er kommet i gang er det ret nemt - og du er også sikker på, at din artsliste altid er ajour. Hvis du frisk på ny en ny omgang Boligbirding i 2021, vil det være en stor hjælp for os, hvis du starter med at taste selv allerede her i den sidste stille tid i år. Den mest hektiske tid rent registreringsmæssigt er faktisk starten af januar - 1. januar i år stod Boligbirding for 10% af alle registreringer i DOFbasen den dag. 

Lokal forankring af projektet

Vi har fået bekræftet til fulde, at jo bedre projektet er forankret lokal, jo flere deltagere har der været. Det lokale arbejde består del af at reklamere - lave lokal omtale af projektet på hjemmeside, facebook eller nyhedsbrev - dels at hjælpe deltagerne med råd og vejledning, samt vedligeholde det lokale amtsskema. 

Formelt har vi defineret en lokalkoordinator/kontaktperson rolle, der står for dette arbejde. Som allerede nævnt lægger projektet op til distribueret databearbejdning, dvs flere personer kan med fordel deltage i det lokale arbejde. Målsætning er stadig, at få nedbragt opgaverne for den enkelte til et rimeligt niveau, så det stadig er overkommelig og sjovt. Det skal siges, at når man sidder og arbejder med de lokale date, bliver man en del klogere vedrørende de enkelte arters forekomst.

Vi har i skrivende stund lokalkoordinatorer i: Vestjylland, Sydøstjylland, Sønderjylland, Fyn, Vestsjælland, Nordsjælland og København

men mangler stadig i: Nordjylland, Nordvestjylland. Østjylland, Sydvestjylland, Storstrøm og Bornholm.

Vi har en dialog i gang med de 6 manglende lokalafdelinger og fra flere sider er det foreslået, at det kunne være en af deltagerne, der varetog opgaven,

Af en eller anden grund har Boligbirbing ikke helt haft den samme succes i Vestsjælland som i mange andre lokalafdelinger - måske er der lidt "Boligbirding trækhed" her hos os, eller også har vores lokale pr arbejde været for dårligt.

Vi vil derfor gerne have en lokal kontaktperson i hver kommune - hvis du har mod på opgaven, så send venligst en mail til lb@rfst.dk

Som så mange andre ting i dette projekt, så skal det en overkommelig opgave - især hvis deltagerne følger vejledningen og bruger B nr til at markere deres nye arter.

Evaluering af 2020

Du er allerede nu meget velkommen til at komme med din evaluering af 2020. Hvad har været godt og  hvad kan vi gøre bedre? Vores facebookgruppe kunne være et godt sted til en sådanne debat. 

I 2020 har vores skemaet fået et løft - både layout og funktionsmæssigt. 

Vi er især interesserede i ideer, der kan gøre det nemmere og/eller mere spændende for alle.

Vi bør nok også blive bedre til at dele/samarbejde mellem lokalafdelinger - vi behøver ikke at opfinde den dybe tallerken hvert sted.

Perspektiver for 2021

Hvis vi kan få en lige så stor fremgang i 2021 som i år - så når vi de 300 deltagere, hvormed vi kommer op på antal, der gør det muligt at bruge egentlig statistik på materialet

Det vigtigste er dog at få gearet hele vore “projektorganisation”, så vi kan kapere et større antal deltagere - stadig efter princippet mange bække små - så hvis du har lyst til at bidrage på et eller andet niveau hører vi gerne nærmere.