Din egen lokalitet

Søndag den 3. maj 2020

Din egen lokalitet

Fra tid til anden får vi i DOF Vestsjælland henvendelser vedrørende undersøgelser af en given lokalitet. Det kan være i forbindelse med noget naturgenopretning eller en eventuel fredningssag.

Vi har også flere lokaliteter, hvor mange af vores medlemmer kommer regelmæssigt og taster deres observationer i DOFbasen, men vi mangler ofte et mere samlet overblik.

Vi har derfor to spørgsmål til dig:

1) Kunne du tænke dig, at være med til at undersøge fuglelivet på en given lokalitet i forbindelse med et projekt. Hvis du er interesseret bedes du oplyse, hvilket område du vil være med til at ”dække” fx Ringsted kommune, max 30 km fra Ruds Vedby el lignende.

Helt aktuelt har vi to projekter i støbeskeen – dels på Røsnæs, dels ved Tølløse – begge handler om at følge eventuelle ændringer i fuglelivet i forbindelse med en kommende helårsgræsning (biodiversitets undersøgelser).

Nogle gange får vi tilbud penge i forbindelse med sådanne undersøgelser (fx kørepenge) andre gange er det helt på frivillig basis.

2) Vil du være med til at formidle observationer fra en af vores bedre fuglelokaliteter, fx Borreby Mose eller Gyrstinge Sø?

Som eksempel kan nævnes Rørvigfolkets regelmæssige rastoptællinger i Hovvig, der sammenstilles i en årstabel, der opdateres nogenlunde regelmæssigt på fuglestationens hjemmesiden.

Noget lignende fra nogle vestsjællandske lokaliteter ville i høj grad være med til at gøre vores hjemmeside (facebookgruppe) mere spændende.

Send dine ønsker til undertegnede.

Mvh

Lasse Braae