DOF Vestsjælland på vej ud af coronakrisen

Tirsdag den 21. april 2020

 

Hvad kan DOF gøre for dig – og hvad kan du gøre for DOF?

 

På vej ud af corona krisen bør vi gøre os nogle overvejelser i Foreningen.

 

Der går nok en rum tid inden samfundet bliver ”normalt” igen – og det samme vil antagelig gælde for DOF.

 

Det kan derfor være tid til nytænkning – hvad kan vi gøre i fællesskab for at igen skabe liv i foreningen?

 

Genoptagelse af nogle af vores traditionelle aktiviteter ligger antagelig langt ude i fremtiden – men vi har stadig vores medier – hjemmesiden og facebookgruppen – endvidere kan vi eventuelt genoptage vores nyhedsbrev, hvis vi kan finde en redaktør.

 

Bestyrelsen arbejder pt med temaet:

 

Hvad kan DOF gøre for dig – og hvad kan du gøre for DOF.

 

Vi vil udarbejde et katalog med ideer – giv dit indput til et af vores bestyrelsesmedlemmer.

 

Mvh

Lasse Braae