Hvad er boligbirding egentlig

Lørdag den 18. april 2020

Projektets formål 

Projektet har seks formål:

  1. Belyse fuglearternes fordeling både tidsmæssigt og geografisk, dels ankomsten af vores trækfugle, dels forekomsten af vinterfugle.

  2. Udbrede kendskabet vedrørende brug af distribueret databearbejdning og DOF’s registreringsværktøj - DOFbasen.

  3. Skabe et solidt projekt fundament til faunistiske undersøgelser i DOF i de enkelte lokalafdelinger og meget gerne i de enkelte kommuner.

  4. Udbrede kendskabet til fuglene omkring vores boliger.

  5. Skabe interesse for fugle registrering ikke bare i DOF, men også uden for DOF egne rækker.

  6. En simpel konkurrence for fuglefolket, der altid er friske på dyst. Der mulighed for mange former for konkurrence - både mellem personer og afdelinger (evt kommuner). Du konkurrerer først og fremmest mod dig selv.

Det er aldrig for sent at komme i gang med at fremme et til flere af formålene.