Så er hønsene tilbage....

Lørdag den 4. december 2010

Dags dato var der igen som sidste vinter 2 brushøns fouragerende ved det lille udløb lige vest for Holbæk færgehavn.

KEA, Holbæk