Sikre forårstegn

Torsdag den 5. marts 2009

På en tur i dag til Udby Vig så - og talte - jeg 99 Storspover (fouragerende) og 38 Viber (rastende).
Der var meget lavvandet.
 
Jeg har genoptaget fuglekiggeriet og håber at gøre mere ved det i løbet af året, så måske I hører fra mig igen!
 
De bedste hilsner fra
Bodil Glenstrup