Mangel på Nattergal!

Lørdag den 14. maj 2005

Jeg må indtil videre konstatere, at der mangler nattergal, enten er de noget forsinkede på vej mod deres redesteder i mit mest besøgte område, ellers bliver de meget fåtallige i forhold til tidligere år. Der befinder sig normalt oppe mellem 15- 20 af arten i det nævnte område, men stadig er der kun en enkelt at høre. Observatør: 4100IN