Årets hidtil bedste obs!

Søndag den 30. marts 2008

Hvilken herlig dag for fugleobservationer. Det var varmt og dejligt vejr, lidt blæsende med vind fra SØ- lig retning, frisk for kinderne. Turen blev gennemført på cykel på strækningen Ringsted mod Høm Mølle, vidre Torpet Mose Haraldsted Sø, en strækning på i alt 23 km. Der var ganske megen vand i såvel å, som mose og Tivolisø.

Min hensigt med turen var, om jeg kunne genfinde PEBW's observationer ved Torpet fra forleden dag. Nøjes dog med at gengive de mest bemærkelsesværdige obs. hvilket der også var rigelig af.

På markerne mellem Ringsted og Skellerød, talte jeg 23 syngende Sanglærker og 300 Hættemåger, alle sidstnævnte iført hætter for nuværende. Ved Høm både hørte jeg og så Isfuglen, den fløj ind i engområdet fra Møllesøen, men jeg ventede ikke på at se, om den forblev i området, gad vide om den skulle have et hemmeligt sted med rede?

Da jeg nåede tilbage til Ringsted ved Jernbanebroen hørtes sporadisk et svagt forsøg på sang fra Gransanger akkompagneret af Jernspurv.

I Torpet Mose er der tilkommet en hel del Skarv, de har nu haft ophold her omkring 1/2 års tid, til tider ganske mange, i efteråret talte jeg 80 individer. Endvidere rastede 18 viber i hele området, nogle enkelte forsøgte TH. med deres sang og "tosseflyvninger", 4 rastende Gravænder, tilsammen med 3 rastende Strandskader. Jeg så ikke de andefugle jeg gik efter, måske mest pga. for kraftig modlys og vind, som generede udsynet.

På min tur videre ved Lille Svendstrup hørtes Gransanger, her mere sikkert i sin sang, og lidt forsigtig forsøg fra Sangdrossel.

Næsten fremme ved Roklubben patruljerede en Rørhøg ( hun) området, i forsøg på at finde føde.

Netop fremme med kig ud over Tivolisøen, hørte og identificerede jeg Pibeænder, og endelig Atlinganden, som lå meget tæt på obs. punktet. Medens jeg obsede vandoverfladen grundigt, med bl.a 26 skarv i nogle "Skarvetræer" dukkede en Blå Kærhøg (han) frem, den blev selvfølgelig på det kraftigste moppet af flere måger og krager, den ville jo bare se, om der var noget af spiselig karakter.

På både Tivoli Sø og Haraldsted Langesø var der mange travle Toppede Lappedykkere. Medens jeg betragtede et par Hvinænder blev min ønsketænkning realiseret, ganske kort efter kl 1700 hørtes Fiskeørnens høje lidt skrigende pift, den belv forfulgt og moppet af en måge. Ørnen passerede min placering og fløj langsomt, undersøgende og adstadigt ind over søen fra SV. Medens jeg havde travlt med at SMS'e min obs videre til andre kilder mødte jeg JM med hustru, de kunne melde, at de netop havde set Havørn, jeg fik den dog ikke, men Fiskeørnen blev i området, så vi alle fik glæde af dens tålmodighed, men inden jeg forlod området nåede jeg at observere såvel fouragerende Tårnfalk og endelig til sidst hele 2 patruljerende Fiskeørn i samme kikkertfelt.

Hvilken herlig dag! findes næsten ikke bedre!

4100IN