Fugletælling på Musholm

Torsdag den 5. maj 2005

Lene, Heidi, Bent, Søren og Flex konstaterer at ynglefuglene på Musholm har det fint.

 1. 3 reder Knopsvaner
 2. 125 reder Ederfugl
 3. 6 par Toppet Skallesluger
 4. 4 reder Strandskade
 5. 8 reder Stor Præstekrave
 6. 4 par Vibe
 7. 2-3 par Rødben
 8. 130 par Sølvmåge
 9. 4 par Svartbag
 10. 60 par Sildemåge
 11. 30 par Havterne
 12. 25 par Tejst
 13. 50-100 par Digesvale
 14. 4 par Hvid Vipstjert

Ellers blev der talt

116 Knortegås rastende forskellige steder på øen

33 Stenvender spredt over hele øen

170 Almindelig ryle i 2 flokke, den ene på 150 fugle

80 Stormåger der rastede i syd

8-9 Dværgterner der ikke var kommet på yngleplads (måske p.g.a. bådebro byggeri på øen)

8 Vildkaniner