Dagligt Havørn ved Tissø

Torsdag den 12. oktober 2006

Torsdag kl.9.15 i sydenden af Tissø, kom en voksen Havørn flyvende langs søkanten i ca. 20 meters højde.

Venlig Hilsen Klaus Kildemoes, Buerup