Fugleøen Musholm i Storebælt

Lørdag den 6. maj 2006

Igen i år blev alt fugleliv på øen talt. Øen er helt uden rovdyr som ræv og mink. Den besøges ret sjældent af mennesker, og dele af øen ligger hen udelukkende som et fugleparadis. Øens forpagter fragtede os over i en lille kutter. 

Specielt skulle ynglende Ederfugle, Sildemåger og Dværgterner tælles. Siden 1993 har jeg været med til tællingerne, så det er et ganske udmærket billede DOF har af denne lille ø på ca. 1/2 kvadratkilometer ud for Reersøs kyst. I øens skrænter mod vest og mod syd yngler Tejsten sammen med Digesvalerne. Vi anslog kolonien af Digesvaler til over 800 individer, mens Tejsten blev talt mere grundigt til 61 individer eller 30 par plus en nyudfløjen unge. Tejsten er tydeligvis ikke bange for mennesker.

I 1993 talte kolonien blot 3 par. 

Kolonier af forskellige mågearter har placeret sig på forskellige pletter af øen, således 220 par Sølvmåger, 120 par Stormmåger, en lille koloni på 3 par Svartbage og endelig 68 par Sildemåger. Siden 2001 har antallet ynglende Sildemåger ligget på mellem 40 og 70 par. Mellem disse kolonier og blandt andet helt tæt ved Svartbagens rede lå Ederfuglehunner på rede. Samlet yngler 190-200 par Ederfugle rundt om på øen, og total taltes over 1400 Ederfugle omkring øen. Øens nordlige del er hjemsted for Ternerne. Et stenlandskab skabt til formålet rummer 41 par Havterner, 1 par Splitterner og mindst 2 par af den sjældne Dværgterne.

Dværgterne

Af andre arter kan nævnes 258 Knortegæs, 14 Bramgæs, mere end 60 Stenvendere, 122 Almindelig Ryle og 6 Sortgrå Ryle der fløj sammen med Rylerne. Øen er samtidig kendt for sine vilde Kaniner. Vi talte tolv i alle størrelser og farver, men der har helt sikkert været mange flere.

Deltagere Rune Tjørnløv, Jens Boesen, Søren Harding og Steen Flex