Observation fra Odden

Torsdag den 16. marts 2006

Jeg så igen Skovsneppen ude ved mine grantræer. Den gik og stak sit lange næb ned i græsset. Den var der ca. 1 times tid, og man skal se godt efter for at få øje på den, for den falder helt sammen med grannålene. Det er godt man har en kikkert. Senere kom mit rævepar, og så fløj den.
 
Hilsen Annalis Gylle