Fine gæster ved Tissø

Fredag den 24. februar 2006

23/2: Hallenslev Mose: 2 stk. Indisk Gås, fouragerende; Blå Kærhøg, hun, fouragerende.
24/2: Tissø syd. Vandrefalken er tilbage. Den rastede ved søbredden, men følte sig åbenbart generet af mig og fløj østpå, hvor den prøvede at lande på isen et par gange, men til sidst fløj den igen ind og landede på bredden ovre mod Sæby Kirke. Lidt efter blev den skræmt op af 2 mænd på vejen, og så forsvandt den østpå forbi Sæby Kirke.
 
Mvh.
Ove Brinkmann.