Flasken og dens herligheder

Fredag den 7. oktober 2005

Observationer fra tur til Flasken!
 
Musvåge 69 syd
Spurvehøg 11 syd
Rød glente 1 ad fouragerende derefter syd
Blå kærhøg 2 fouragerende derefter syd
Dværgfalk 1 han syd
Rørhøg 1 1k fouragerende
Tårnfalk 2 fouragerende og 1 syd
Hjejle 1000 rastende
Strandhjejle 25 rastende
Alm. ryle 250 rastende
Rødben 45 rastende
Knarand 3 fouragerende
Sangsvane 1 adult rastende
 
Mvh
Jesper Brinkmann