Boligbirding - det er aldrig for sent

Søndag den 10. februar 2019

I en periode har der været lidt stilstand for de vestsjællandske deltagere, men de sidste par dage er der igen sket lidt.

De første Sanglærker er begyndt at trække. Den første blev registreret i Skælskør 8/2 og i dag har der været flere fugle trækkende ind over Rørvig. Her kom de en uge tidligerere end i 2017. Sanglærken trækker oftest på en bred front, og hvis vejrliget skifter kan de flyve frem og tilbage over Danmark flere gange. Sanglærkerne kalder ivrigt, når de trækker, så alle skulle have en god mulighed for at få arten på listen. De ses/høres selv inde over de store byer. Lærkerne trækker ofte langt op ad dagen, så det er ikke kun de helt morgenfriske, der har mulighed for at få arten på listen. Byens larm kan dog gøre det svært at høre lærkerne, så her er de bedste tidspunkt tidligt om morgenen inden trafiklarmen bliver for voldsom - eller på en stille søndag.

Hvis du bor i et mere landligt miljø varer det næppe mange dage før end du kan høre lærkesangen fra en nærligende mark. Den syngende lærke, der hænger højt over marken og slår sin trille, er i mine ører et af de mest fornøjelige af de første sikre forårstegn.

Der arbejdes på en månedsrapport fra januar, men den er lidt forsinket grundet andre aktiviteter såsom genernralforsamling og klargøring af faunistiske rapporter fra 2018.

Vi vil meget gerne have flere deltagere. Vi synes det kunne være rigitgt spændende, hvis vi fik mulghed for at foretage sammenligninger mellem vores seks kommuner, men det kræver 25 - 30 deltagere per kommune. Vi har lidt over 900 medlemmer i Vestsjælland, så mon ønsket om en deltager procent på mellem 10 - 20 burde kan lade sig gøre?

Deltagelsen kræver ikke det store. Du tilbringer jo en del tid i og ved din bolig - og du ser eller hører også en hel del fugle her. Hver art skal blot registreres en gang og tastes ind i DOFbasen. Hvis du ikke allerede har en DOFbase user, er dette en fin anledning til at komme igang. Materalet i DOFbasen har meget stor betydning for lokaladfdelingen arbejde, dels er selvfølgelig hjørnestenen i alt vores faunistiske arbejde, men det er også datagrundlaget for vores muligheder for at agere naturpolitisk. 

Vi håber at få et spændende materiale om tidspunktet for trækfuglenes ankomst "helt tilfældige" steder i landet. Er der en forskel fra nord til syd - eller fra øst til vest? 

Du kan læse mere om Boligbirding - vælg "Projekter" i menuen til højre.