Mindeord Magnus Bang Hansen

Lørdag den 9. februar 2019

Magnus Bang Hansen døde den 5. februar 2019, 82 år gammel.

Magnus Bang Hansen har været medlem af DOF siden 1951. Så han var en aktiv fuglekigger igennem 68 år.

Også på det organisatoriske område var han aktiv:

  • som bestyrelsesmedlem i 9 år i DOF Vestsjælland fra 2001-2010
  • og som formand i 5 år fra 2005-2010 .

Magnus var skoleleder på Sigrid Undset Skolen i Kalundborg og gik på pension i 1998, og har været pensioneret i 20 år.

Magnus var god til at delegere opgaver ud i bestyrelsen, hvilket han naturligt havde stor erfaring med som skoleleder. Vi har nydt godt af Magnus evner som leder, underviser og dirigent. Sidstnævnte gjorde han på flere generalforsamlinger i DOF Vestsjælland med kyndig ledelse efter endt bestyrelsesarbejde.

I 2003-2004 udførte Magnus et stort arbejde ved at omskrive og justerede DOF Vestsjællands vedtægter, netop i den periode, hvor han var  næstformand i lokalbestyrelsen.

Magnus interesserede sig i sær for fugletrækket og besøgte de store træksteder som Ølands sydspids , Falsterbo, Stevns, Røsnæs og Stigsnæs for at følge fuglenes træk der.

Magnus var trofast en årrække ved Den store Trækfugledag ved Storebælt, hvor han optalte fugle fra fugletårnet ved Flasken ved Reersø.

Han var artskoordinator for biæderne i DATSY projektet (sjældne og truede fugle) i mange år.  Biæderne slog sig ned i Ulstrup på Røsnæs tæt på Magnus bolig, hvorfor han naturligt fik interesse for denne sjældne og farvestrålende fugl og blev valgt som artskoordinator på landsplan.

Magnus har skrevet videnskabelige artikler til tidsskriftet DOFT om fugletrækket på Langeland og vadefugletrækket ved Præstø Fed.

I  Kalundborg Lokalgruppe lavede Magnus flere fugleture til bl.a. Røsnæs og Tissø og var en meget populær turleder med et stort antal deltagere.

Også en seniortur til Omø med Johannes Bang som medleder blev det også til, hvor gruppen kørte rundt i en traktorbus til alle de gode fuglelokaliteter.

Magnus var med i Det Grønne Råd i Kalundborg Kommune og var også en periode DOF Vestsjællands kommunerepræsentant med mærkesager som etablering af mågeøerne ved den østlige side af Tissø, hvilket gav et meget positivt resultat med et stort antal ynglende terner til følge.

 Især dværgternen kan takke Magnus for hans store indsats med etablering af mågeøerne i den østlige del af søen ved Sæby Kirke.

En anden mærkesag var Saltbæk Vig, hvor Magnus kæmpede i adskillige år for at få området gjort publikumsvenligt og åbent med offentlige adgang til området; dog uden held. Men planerne med etablering af den første Naturpark i Åmosen gik det meget bedre med, hvor planerne er nået langt i et af landets allerbedste fugleområder.

I 2014 lavede DOF Vestsjælland i et samarbejde med Magnus en indsigelse imod de store havvindmøller i Sejerøbugten for at beskytte især sortanden og andre andefugle. Sejerøbugten er et vigtigt rasteområde for tusindvis af skandinaviske andefugle, hvilket blev brugt i forbindelse med indsigelsen. Dette har medvirket, at havvindmøllerne foreløbig er indstillet.

Magnus var en dygtig amatørkunstner. De store lærreder beherskede han. Et meget  stort maleri i stuen på Møllebakken i Kalundborg med de badende børn på Skagen Sønderstrand, inspireret af J. F. Willumsens store maleri, er et af Magnus mesterstykker. Så Magnus var en alsidig mand med mange forskellige interesser.

Og så var der de uforglemmelige og hyggelige bestyrelsesmøder i december på Møllebakken i Kalundborg, hvor bestyrelsesmødet blev afsluttet med Astas, Magnus søde kone, fantastiske store julefrokoster. Det ser vi stadig tilbage på og mindes med glæde.

De store udenlandsrejser blev det også til bl.a. Tunesien, Sydafrika, Rumænien og andre destinationer.

Magnus var ikke en hitjæger, som man siger, men nød mere at besøge de lokale fugleområder i Vestsjælland end at køre mange kilometer på de danske landeveje for at få et nyt kryds.

Magnus var en meget aktiv fuglekigger lige til det sidste med indtastninger på DOFbasen med de røde glenter, der gik til ro i de høje træer i området øst for Tissø;  allersenest den 20. januar 2019.

En meget aktiv og dygtig feltornitolog er død. Vi vil savne ham ude i felten.

Ære være hans minde.

På DOF Vestjællands bestyrelses vegne

Henrik Baark og Kirsten Laursen, Sorø