Stærekasserne klargjort til tredje sæson

Onsdag den 6. februar 2019


Kasserne ved Flommen og Suserup i Sorø blev flittigt benyttet i 2018, men mest af mejser og muligvis af dværgmus.

Af Carl Johan Corneliussen, Sorø

Tredje sæson for Projekt Stære ved Flommen og Suserup står for døren, så derfor skulle de 20 kasser lige tjekkes og tømmes for gammelt redemateriale. Det blev de af projektholdet den 1. februar. Kirsten Laursen, Henrik Baark, Inge og Arne Jensen og undertegnede Carl Johan Corneliussen drog afsted med stige, godt humør og kaffe og Inges hjemmebagte kringle for at få styr på kasserne, så de er klar til den kommende sæson, hvor der håbes på større succes. 
Ideen med projektet er jo at se, om det er muligt at få flere Stære til at yngle, hvor forholdene burde være optimale - nemlig ved enge med græssende kreaturer.

Sæson 2018 bød ikke på Stære ved Flommen, men til gengæld var der samlet ni unger i to af kasserne ved Suserup. Året før var der seks unger i en kasse ved Flommen, men ingen ved Suserup.

Holdet begyndte på Flommen i kanten af Sorø by, og i den lette frost var det ikke noget problem at gå rundt på engarealerne. I varmt vejr kan det være en ordentlig omgang smat.

Kasserne hang fint og blev tømt for gamle reder. Der var reder i dem alle. De fleste var mejsereder, men der var et par ubestemmelige og så en enkelt, der enten må have været en Gærdesmutte eller Dværgmus.

Ved Suserup var der også redemateriale i alle kasser. Her var to af dem jo gamle Stærereder, og i den ene af dem lå en død unge med ring fra sommerens ringmærkning. I de andre kasser var der gamle mejsereder.
Også her var kasserne i fin stand og klar til tredje sæson.

Projektet, der køres i samarbejde med PhD. Henning Heldbjerg, fortsætter tre ynglesæsoner endnu med ringmærkning af ungerne og håbet om at bidrage til en øget biodiversitet i områderne.

Se fotos fra dagen øverst på siden her.