Årsberetning for DOF Vestsjælland for 2018

Torsdag den 31. januar 2019

Årsberetning for DOF Vestsjælland for 2018 kan også ses her

Regnskab 2018 + budget 2019 for DOF Vestsjælland kan også ses her

Selve generalforsamlingen foregår søndag den 3. februar 2019 på Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted

Vores arrangement består af 4 dele:

1.  kl 10.00 - ca 11.45 Fugletur til Gyrstinge Sø, Turleder Henrik Wejdling. Mødested: P-pladsen umiddelbart efter Ringsted Skovbørnehave, Store Bøgeskovvej 32, 4100 Ringsted

2.  kl.12.00 - 13.00 Fælles frokost på Ringsted Kulturhus, Søgade 3, 4100 Ringsted

3.  kl 13.00 - ca. 14.45 Selve generalforsamlingen, dagsorden, se nedenfor

4.  ca. 14.45 - 15.30 Fælles fodslag om folder, der kan få viben til at slå sine - Henrik Wejdling.

 

Dagsorden til generalforsamling (i henhold til lovene)

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning om lokalafdelingens virke
  4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget for 2019 til godkendelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller, men vil meget gerne have en 1 - 2 suppleanter)
  7. Valg af 3 repræsentanter og suppleant til DOFs repræsentantskab
  8. Valg af revisor og evt. revisor suppleant
  9. Forslag fra medlemmerne
  10. Eventuelt