Opsætning af Rovfuglekasser i Slagelse kommune

Torsdag den 31. januar 2019

Ved opsætningen af den første tårnfalkekasse torsdag den 24. januar blev der optaget en lille video, som er tilgængelig på Slagelse Kommunes Facebook side.

I kan se den her:

https://www.facebook.com/SlagelseKommune/

Slagelse Kommune har allerede modtaget mere end 100 henvendelser fra borgere, som ønsker en kasse til tårnfalk, natugle eller slørugle.