Boligbirding status medio januar

Mandag den 21. januar 2019

Boligbirding status medio januar

 

Hermed den første egentlige status rapport fra Boligbirding 2019. To oplagte parametre at fokusere på, er antallet af deltagere og antallet af fugle. Mens det går lidt trægt med at få deltagerantallet til at stige, så tikker antallet af arter lystigt i vejret. Det har allerede nu været nødvendigt flere gange, at tilføje arter - som vi aldrig forventede ville blive registeret – til skemaerne.

 

Den meget fokus på antallet af deltagere skyldes vores håb om at kunne lave forskellige sammenligninger både geografisk og tidsmæssigt. For at kunne sammenligne to områder, skal der nok være 25 – 30 deltagere i begge områder, måske flere, for alle deltagere registrerer jo ikke alle arter.

 

Selv om vinteren (endnu?) er mild, så er stort set alle fugle vi har registreret vintergæster. Afhængig af, hvad man forventer, så har nogle arter optrådt talrigt, medens andre har være mere fåtallige. Spurvehøgen er overraskende hyppig ved vores boliger, medens Kvækerfinken ikke er specielt talrig denne vinter.

 

Der også lidt interessante geografiske forskelle.

Sjagger er meget mere hyppig i NSJ og KBH end i resten af landet, og det må vel skyldes, at der ikke er kommet så mange fugle ned fra Skandinavien, så det primært er vores egne lokale fugle vi har registreret.

Kernebider ser derimod ud til at være nogenlunde lige talrig i vest og øst – vel ikke helt det forventede (hvad siges Atlas?)

Stor Flagspætte har tyngdepunkt i NSJ og VSJ, frem for KBH og VJ, skyldes formentlig, at der er flere træer i nærheden af vores boliger i de to førstnævnte områder.

Tyrkerdue forekommer stadig nogenlunde hyppigt i både VJ og VSJ i modsætning til NSJ og KBH, hvor der er betydelig længere mellem fuglene.

Det forholder sig lige omvendt med Hættemåge. Her er det NSJ og KBH, der har flest fugle, mens der åbenbart skal arbejdes mere ihærdigt i VJ og VSJ for at få den på listen.

 

Den mest spektakulære obs var en Munk i VSJ, blot den 8, vinterobs i DK i år.

 

Nedenfor alle de tørre tal for tal freaks. Det skal bemærkes, at det er øjebliksbilleder – der bliver hele tiden tastet nye tal ind. Nogle af tallene når at blive adskillige timer eller dag gamle – afhængig af, hvor lang tid det tager, at få produceret tallene og skrevet noget tekst.

 

Deltagere i alt 100

flest

1 NSJ 24

2 VJ 23

3 KBH 20

 

Arter i alt 106

flest

1 VSJ 78

2 KBH 67

3 VJ 64

 

Arts registreringer i alt 1756

flest

1 NSJ 402

2 VJ 395

3 VSJ 381

 

Gennemsnit art pr deltager

1 NVJ 33,0

2 ST 32,5

3 VSJ 20,1

 

De 20 hyppigste arter

1 Solsort 82

2 Musvit 81

3 Blåmejse 80

4 Rødhals 70

5 Skovspurv 68

5 Husskade 68

7 Ringdue 67

8 Bogfinke 65

9 Gråkrage 63

10 Allike 57

11 Grønirisk 51

11 Sølvmåge 51

13 Stormmåge 41

14 Gråspurv 39

14 Spurvehøg 39

16 Tyrkerdue 38

17 Stor Flagspætte 37

18 Dompap 36

18 Råge 36

20 Musvåge 33

 

Stillingen

1 VSJ 1 58

2 ST 1 48

3 NVJ 1 40

4 VJ 1 37

5 NSJ 1 35

6 VSJ 2 34

6 KBH 1 34

8 VSJ 3 31

8 KBH 2 31

10 VSJ 4 30