Bestyrelsen historik

Tirsdag den 15. januar 2019

Stor tak til Poul Erik Weinreich for oplysninger fra årene 1972 - 1983.

Der er også kommet ønsker om oversigt over, hvem der har haft forskellige tillidshverv gennem årene - oplysninger om dette modtages med tak.

Denne oversigt er tænkt at indeholde oplysninger om alle personer, der har haft et eller andet tillidshverv gennem årene i forbindelse med arbejdet i lokalafdelingen. Dette omfatter, kommunerepræsentanter, repræsentanter i Friluftsråd, Skovbrugerråd og andre råd samt revisorer.

Gennem årene har 62 personer været med i bestyrelsen - nogle har kun været med et enkelt år, andre rigtig mange år. Henrik Wejdling har været den mest en tro væbner med imponerende 28 år i bestyrelsen, og var i høj grad med til at præge arbejdet gennem en meget periode som sekretær. Arne Hastrup Larsen med i 24 år heraf de 18 som formand og Henrik Baark med 23 år, heraf de 18 som redaktør, har også været meget betydende personer i bestyrelsen.

Alle takkes for at have været med til at gøre DOF Vestsjælland til en aktiv og dynamisk forening,

Se den samlede oversigt i "Hvem er vi / Lokalafdelingen " under bestyrelsen.