Hvor mange fugle var der i Vestsjælland 2017?

Fredag den 25. maj 2018

De vestsjællandske fugle er blevet skrevet i mandtal i 2017 – kan vi ikke sige helt, men der er nogenlunde styr på 114 af de mest ualmindelige arter!

Der er et væld af oplysninger at kigge på. Fx blev der i 2017 registreret 177 Kernebidere – ikke bare en sammentælling af registreringerne i DOFbasen, men efter omhyggelig frasortering af gengangere - efter vores bedømmelse. For nogle arter vil man muligvis havne på en anden total end os – det er ikke altid en let opgave at vurdere, hvor mange fugle der reelt er blevet registreret.

Vores kommunale faunistikere har opgjort forekomsten af 114 fuglearter i alle vores 6 kommuner i 2017. Du kan finde resultat i menuen til venstre under punktet Fugle – årsrapporter og lister – gå lidt ned på siden og vælg 2017. eller tryk her

Vurderingene er foretaget af vores kommunale faunistikere;

Odsherred Lasse Braae

Kalundborg Jan Lindgaard Rasmussen

Holbæk Knud-Erik Andersen

Slagelse Jan Kiel

Sorø Lene Smith

Ringsted Brian Wielsøe

Vi har ikke haft energi til også at skrive en egentlig rapport, men håber at andre eventuelt skulle få lyst til at deltage i arbejdet. Man kan kigge på en art eller artsgruppe i et mindre eller større område i et eller flere år. Alle bidrag er velkomne her på hjemmesiden. Kontakt formanden inden du går i gang.

Rørvigfolket er ”stil going strong” og har publiceres deres 2017 rapport i sidste måned – her kan de oplyse om den totale forekomst gennem årene for rigtig mange arter – det kunne være spændende, hvis vi kunne få nogle lignende oversigter for nogle arter i Vestsjælland.

Et par bemærkninger til årets resultater

Sjældnere arter der har optrådt i pæne antal: Sølvhejre 114, Sort Stork 4, Skestork 25, Steppehøg 11, Kærløber 31, Hærfugl 3, Bjergpiber 12, Sortrygget Vipstjert 6 og Hvidsisken 26

Arter der ikke helt har levet op til forventningerne: Sodfarvet Skråpe 7, Pibesvane 122, Fjeldvåge 108, Dværgryle 71, Odinshane 2, Sortterne 40, Gæshoppesanger 49, Drosselrørsanger 1 og Karmndompap 13

Viste du, at der i 2017 blev registret 86 Nordiske Lappedykkere, 37 Vagtler, 2179 Traner, 23 Rovterner, 156 Bjergvipstjerter, 76 Husrødstjerter, 209 Ringdrosler, 106 Skovsangere, 186 Brogede Fluesnappere, 894 Snespurve og 27 Bomlærker i Vestsjælland.

Find selv flere ”sjove” tal.

Endelig skal det siges, at vi i 2017 fik 3 nye arter for Vestsjælland; Sortbrynet Albatros, Ådselgrib og Nonnestenpikker – alle lovformeligt godkendt af SU,

Du kan se den endelige tabel her.

V i har også fået opdateret vores summations tabel med tal fra flere (alle) år. For enkelte arter er oplysningerne nu komplette, så tabellen giver et totalt overblik over artens forekomst i Vestsjælland gennem tiderne.

Du kan se tabeller her.

eller finde den lidt længere nede på oversigts siden.